ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

DZIECI I WNUKI BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR OTRZYMAŁY LAPTOPY, KOMPUTERY STACJONARNE I TABLETY

banner na strone PPGR     

         Blisko 300 tys. zł. zostało przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. 87 laptopów, 7 komputerów stacjonarnych i 2 tablety trafiło dziś do uczniów – czyli beneficjantów programu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR. Uroczystego przekazania sprzętu dokonał zastępca wójta gminy Świdnica Bartłomiej Strózik wspólnie z dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Marią Jaworską.

           Bardzo dziękuję dyrektor Marii Jaworskiej za zaangażowanie Gminnego Zespołu Oświaty w przygotowanie wszelkiej dokumentacji, wykonane telefony, wysłane pisma. To ogrom włożonej pracy. Mam nadzieję, że przekazany dziś sprzęt przyczyni się do rozwoju cyfrowego, sukcesów w nauce, ale także przygotuje nas do ewentualnego zdalnego nauczania, czego oczywiście nie życzę nikomu z nas. Życzę natomiast owocnej pracy! – mówił podczas spotkania zastępca wójta gminy.

Jesienią ubiegłego roku gmina Świdnica przystąpiła do projektu „Cyfrowa gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Ogółem zebrano 105 oświadczeń od pełnoletnich uczniów i rodziców uczniów poniżej 18 roku życia, jednak na etapie weryfikacji 9 wniosków zostało odrzuconych głównie z uwagi na to, że rodzice nie dostarczyli wymaganych dokumentów. Warunkiem udzielenia wsparcia było pokrewieństwo w linii prostej z pracownikiem byłych pegeerów oraz zamieszkiwanie na terenie gminy, w której funkcjonowały takie przedsiębiorstwa. W efekcie dofinansowanie zostało przyznane dla 96 uczniów – beneficjentów ostatecznych, do których trafi zakupiony sprzęt.

W drodze przetargu został wyłoniony dostawca, który dostarczył sprzęt komputerowy z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz z załączonym oprogramowaniem biurowym, tj. 87 laptopów i 7 komputerów stacjonarnych All-in-One oraz 2 tablety - zgodnie ze złożonymi deklaracjami rodziców i dorosłych uczniów.

Zakup na kwotę 294.969,99 zł sfinansowano w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W umowie każdy z Obdarowanych znalazł podaną wartość otrzymanego laptopa, komputera stacjonarnego lub tabletu. Z chwilą przekazania sprzęt stał się własnością Obdarowanego, czyli ucznia, dla którego został przekazany. Dzięki przekazanemu sprzętowi młodzi mieszkańcy naszej gminy mają większe możliwości na rozwijanie umiejętności informatycznych, łatwiejszy dostęp do nowych technologii i zasobów cyfrowych, co z pewnością przyniesie pozytywne rezultaty oraz umożliwi wykorzystanie tych umiejętności w codziennym życiu.

  • FB_IMG_1657009035429
  • FB_IMG_1657009057806
  • FB_IMG_1657009087690
  • FB_IMG_1657009235976
  • FB_IMG_1657009251252
  • FB_IMG_1657009256660
  • banner_na_strone_PPGR

Simple Image Gallery Extended

zdjęcia: UG Świdnica