ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

GMINNY KONKURS WIEDZY SAMORZĄDOWEJ O "LAUR SAMORZĄDOWCA"

 

     

laur092

     

22 maja 2019 r. w szkole Podstawowej w Mokrzeszowie odbyła się kolejna edycja gminnego konkursu wiedzy samorządowej o „Laur Młodego Samorządowca”. W konkursie wzięli udział uczniowie gminnych szkół podstawowych oraz uczniowie klas III gimnazjalnych z tereny naszej gminy. Regulamin konkursu przewidywał przygotowanie wystąpienia wspieranego prezentacją w programie PowerPoint oraz mowy motywacyjnej. Tematyką tegorocznej edycji Konkursu był wolontariat realizowany na terenie szkół oraz w środowisku lokalnym.

Szkoły podstawowe zaprezentowały bardzo bogate i różnorodne działania wolontariuszy prowadzone zarówno na terenie ich placówek, jak na przykład zbiórki na cele charytatywne, pomoc młodszym kolegom, praca w samorządzie na rzecz szkoły, ale również działania obejmujące swoim zasięgiem środowisko lokalne np. pomoc starszym mieszkańcom miejscowości czy prace porządkowe na jej terenie. Wiele działań młodych wolontariuszy, a co za tym idzie ich pomoc, o czym opowiadali podczas swoich prezentacji, sięga innych często odległych miast, krajów a nawet kontynentów.

Zadaniem uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych było przygotowanie mowy motywacyjnej na temat I ty możesz zostać wolontariuszem. W wystąpieniach usłyszeliśmy fragmenty prawdziwych, wzruszających historii o spotkaniach ludzi potrzebujących z wolontariuszami, ich wdzięczności i wspólnie spędzanych chwilach. Uczniowie mówili o wartościach jakie niesie ze sobą pomaganie innym, o tworzących się w ten sposób więziach i relacjach międzyludzkich. Podawali wiele przykładów z własnego życia i działalności jako woluntariuszy, zachęcali wszystkich do dzielenia się pomocą i empatii w stosunku do potrzebujących.

Po wystąpieniach uczniowie szkół podstawowych wykazali się dużą wiedzą na temat działalności samorządu w Gminie Świdnica odpowiadając na pytania w teście wiedzy.

W skład jury tegorocznego konkursu weszli: dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Pani Maria Jaworska, dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie, pan Sebastian Krzywda oraz dyrektor Gminnego Ośrodka, Kultury, Sportu i Rekreacji Pan Krzysztof Jas. Komisja konkursowa stanęła przed trudnym zadaniem, ponieważ wszystkie prezentacje oraz przygotowane mowy przedstawione zostały w sposób ciekawy i z wielkim zaangażowaniem uczniów.

Po podliczeniu punktacji za prezentacje oraz test wiedzy samorządowej , Jury wyłoniło następujących laureatów: I miejsce w kategorii szkół podstawowych zdobyła Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie, II miejsce – Szkoła Podstawowa w Pszennie, III miejsce – Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym. W kategorii oddziałów gimnazjalnych najwyżej oceniono mowę motywacyjną przygotowaną przez uczennicę trzeciej klasy gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej.

Laureatów i wszystkich uczestników konkursu nagrodzono upominkami ufundowanymi przez Gminę Świdnica, a wygrana szkoła otrzymała honorową statuetkę, która zostanie uroczyście wręczona podczas najbliższej sesji Rady Gminy.

Konkurs o „Laur Młodego Samorządowca” jest zawsze doskonałą okazją do spotkania uczniów oraz nauczycieli gminnych szkół, wymiany doświadczeń oraz podzielenia się własnymi osiągnięciami.


tekst SP Mokrzeszów

zdjęcia UG Świdnica

 

 

 • laur002
 • laur003
 • laur004
 • laur005
 • laur006
 • laur007
 • laur011
 • laur018
 • laur020
 • laur021
 • laur023
 • laur025
 • laur029
 • laur033
 • laur034
 • laur036
 • laur037
 • laur039
 • laur040
 • laur042
 • laur043
 • laur045
 • laur048
 • laur050
 • laur055
 • laur057
 • laur059
 • laur061
 • laur065
 • laur066
 • laur068
 • laur071
 • laur072
 • laur075
 • laur078
 • laur083
 • laur092