ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

"AKTYWNA TABLICA" W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUTOMI DOLNEJ

20190510 084951

     

        

          W piątek, 10 maja br., w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej odbyła się lekcja otwarta, ukazująca wykorzystanie potencjału technologii informatycznej w zakresie dwóch programów edukacyjnych: "Kod do przyszłości" oraz "Aktywna tablica", realizowanych na terenie placówki od 2017 roku .

          Lekcję przeprowadziła w klasie Ib Małgorzata Maruszewska. Celem zajęć było rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia, kształcenie zdolności manualnych oraz umiejętności obsługi komputera i wybranych aplikacji, a także zdobywanie umiejętności pracy w zespole. W czasie zajęć wykorzystano różnorodne elementy edukacji wczesnoszkolnej, ale podstawowym zadaniem było zbudowanie konstrukcji robotycznej- lwa z klocków Lego WeDo oraz wyposażenie go w silnik i czujnik ruchu. Uczniowie za pomocą odpowiedniej aplikacji nauczyli się m.in., w jaki sposób zaprogramować zbudowaną przez siebie konstrukcję. Działaniom uczniów przyglądali się zaproszeni goście- dyrektorzy oraz nauczyciele ze szkół tworzących „sieć”: Bystrzycy Górnej, Pszenna, Marcinowic oraz Strzelec.

Przypomnijmy, że „Aktywna tablica” to program Ministerstwa Edukacji Narodowej mający na celu uzupełnienie szkolnej infrastruktury o sprzęt umożliwiający korzystanie z najnowszych cyfrowych rozwiązań edukacyjnych. Głównym jego celem jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania ITC oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów. Program wspiera doskonalenie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W latach 2017-2019 szkoły podstawowe mają szanse otrzymać dofinansowanie na zakup interaktywnych monitorów dotykowych, tablic interaktywnych, głośników czy projektorów. Co warte podkreślenia, wszystkie szkoły podstawowe w gminie Świdnica uzyskały dotację na zakup sprzętu- zostały wyposażone  w tablice interaktywne, projektory, głośniki oraz interaktywne monitory dotykowe. Całkowita wartość projektu to ponad 100 tys. zł z czego 80% sfinansowano ze środków budżetu państwa, a 20% kwoty stanowił wkład własny gminy.

W dzisiejszej szkole potrzebne są metody aktywizujące ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Narzędzia cyfrowe z dostępem do Internetu pozwalają na takie działania i tworzą  warunki do zmiany w sposobach nauczania. Zakupione tablice interaktywne są bardzo chętnie wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć i sprawiają, że lekcje są ciekawsze, wzrasta też  motywacja uczniów do nauki. Nasi uczniowie zyskali większe możliwości  rozwoju poznawczego i społecznego oraz szansę na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień”- skomentowała lekcję dyrektor szkoły- Elżbieta Dolińska .


tekst i zdjęcia SP Lutomia

 

 

 • 20190510_084951
 • 20190510_085918
 • 20190510_090138
 • 20190510_090541
 • 20190510_091010
 • 20190510_091045
 • 20190510_091138
 • 20190510_091201
 • 20190510_091217
 • 20190510_091432
 • 20190510_091445
 • 20190510_091454
 • 20190510_091517
 • 20190510_091544
 • 20190510_091552
 • 20190510_091636
 • 20190510_091646
 • 20190510_091709
 • 20190510_091724
 • 20190510_091901
 • 20190510_092205
 • 20190510_092232
 • 20190510_092335