ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

DSC 0372

         

          

   Patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar, pełna gotowość do jej obrony, w każdej chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia.

Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością. Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zaleca, aby dziecko kończące przedszkole wiedziało, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, nazywało godło i flagę państwową. Dlatego też już od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu. Uświadamiamy dzieciom kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość, uczymy je bycia Polakiem i miłości do kraju ojczystego.

Rok 2018 jest rokiem szczególnym - jest rokiem setnej rocznicy niepodległość Polski.

W związku z tym przedszkolaki z „Bajkowej Dolinki" 8 listopada 2018 roku wystąpiły przed swoimi bliskimi prezentując swoje umiejętności.

Uroczysta Akademia z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęła się Hymnem Narodowym. Dzieci oraz ich bliscy, nauczyciele, zaproszeni goście przyjmując prawidłową postawę wspólnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Następnie Pani Ewa Wasilenia - Dyrektor Przedszkola ,,Bajkowa Dolinka'' w Pszennie powitała zgromadzonych gości oraz zaprosiła do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez dzieci oraz Panią Beatę Bogusławską.

Goście mogli podziwiać Polskie Tańce Narodowe: Grozika oraz Krakowiaka, wysłuchać wierszy o tematyce patriotycznej ,,Katechizm polskiego dziecka'' oraz piosenek o tematyce rodzinnej.

Występy przedszkolaków zostały nagrodzone ogromnymi brawami.

 

tekst i zdjęcia Przedszkole Pszenno

  • DSC_0340
  • DSC_0342
  • DSC_0353
  • DSC_0355
  • DSC_0372
  • DSC_0373
  • DSC_0388
  • DSC_0389