ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

PIEŚNI PATRIOTYCZNE NA "WYSYPISKU" W LUTOMI DOLNEJ

th Obraz 106

         

          

     

          24 października br. w świetlicy w Lutomi Górnej odbyła się XIX edycja Gminnego Przeglądu Muzycznego Młodych Artystów „Wysypisko”. Było to kolejne spotkanie muzyczne, organizatorem którego była Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świdnicy.

Celem, który przyświeca od początku istnienia festiwalu, czyli od 1999 roku, jest poszukiwanie i promowanie młodych talentów ukrywających się w murach gminnych szkół. Ideą konkursu jest, by był to przegląd bez barier, oparty na wspólnym muzykowaniu i obcowaniu z muzyką formie zabawy.

 

Głównym pomysłodawcą tej cyklicznej imprezy jest Dariusz Jaros- muzyk i instruktor, ale w realizację festiwalowego przedsięwzięcia włączyli się wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej. Tegoroczne hasło przewodnie koncertu brzmiało: „Powrócisz Tu!” i nawiązywało do gminnych obchodów 100- lecia odzyskania niepodległości. Można było więc usłyszeć – przy „żywym” akompaniamencie zespołu „Big Band” takie kompozycje jak: „Warszawo ma”, „ Szara piechota”,

Maki” i inne. W konkursie udział wzięły wszystkie zespoły z terenu naszej gminy, które wystąpiły dwóch kategoriach: „młodszej”- szkoły podstawowej: klasy IV-VI oraz „starszej”: klasy VII-VIII oraz III-e klasy gimnazjalne. W pierwszej kategorii najlepsza okazała się Klaudia Kutyba ze Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej, II miejsce zajęła Hanna Leśniewska z Szkoły Podstawowej w Pszennie, III miejsce przypadło Martynie Stamborskiej ze Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie. Wyróżniono również zespół „Ich czworo” ze Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym oraz Antoninę Gawrońską ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej.

W kategorii „starszej” I miejsce przypadło Róży Madej ze Szkoły Podstawowej w Pszennie, II miejsce Angelice Ślęzak ze Szkoły Podstawowej w Grodziszczu, a III miejsce „wyśpiewał” zespół „Lutonutki” ze Szkoły Podstawowej. Oceniający docenili także talent Marii Kajewskiej z Mokrzeszowa oraz „Zespół wokalny” z Witoszowa Dolnego. Wszyscy uczestnicy wyjechali z nagrodami i upominkami, ale przede wszystkim zdobyli nowe doświadczenia muzyczne. Organizatorzy dziękują serdecznie sponsorom: Gminie Świdnica, na czele z Wójt Gminy- Panią Teresą Mazurek oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu, a także radnym: Pani Lucynie Mroczek, Panu Ryszardowi Gawronowi, Panu Piotrowi Błaszko, sołtys wsi Lutomi Dolna- Pani Izabeli Szmigiel oraz Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej.

Jury w składzie konkursu: Tadeusz Szarwaryn- przewodniczący, Teresa Kmera i Jakub Curyl wysoko oceniło wszystkie prezentacje, podkreślając muzykalność i duże obycie sceniczne młodych wokalistów. „Tegoroczna edycja była inna od poprzednich, bo skupiliśmy się na przypomnieniu najważniejszych pieśni patriotycznych, ale również wspaniała i zaskakująca, bo poziom prezentacji z roku na rok rośnie. To świadczy, że umiejętności dzieci są coraz większe, a to wszystkich cieszy”- podsumowała przegląd dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej- Elżbieta Dolińska.

 

 

tekst SP Lutomia
zdjęcia UG Świdnica

 • th_Obraz-012
 • th_Obraz-016
 • th_Obraz-019
 • th_Obraz-023
 • th_Obraz-025
 • th_Obraz-029
 • th_Obraz-034
 • th_Obraz-038
 • th_Obraz-053
 • th_Obraz-059
 • th_Obraz-068
 • th_Obraz-071
 • th_Obraz-082
 • th_Obraz-083
 • th_Obraz-084
 • th_Obraz-088
 • th_Obraz-092
 • th_Obraz-098
 • th_Obraz-106
 • th_Obraz-111
 • th_Obraz-112
 • th_Obraz-123
 • th_Obraz-127
 • th_Obraz-133
 • th_Obraz-163
 • th_Obraz-179
 • th_Obraz-180
 • th_Obraz-182
 • th_Obraz-183
 • th_Obraz-184
 • th_Obraz-187
 • th_Obraz-191
 • th_Obraz-193
 • th_Obraz-196
 • th_Obraz-200