ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

MŁODE AKROBATKI Z LUTOMI DOLNEJ NA VIII FINALE DOLNOŚLĄSKIEJ GALI TALENTÓW W BOLESŁAWCU

20180524 132440

         

       Dnia 24 maja 2018 r.  na deskach Teatru Starego w Bolesławcu odbyła się już VIII Dolnośląska Gala Talentów. Uczestnicy tego nietypowego wydarzenia wykazali się różnorodnością swoich zamiłowań, pasji i możliwości twórczych. Przeważały występy taneczne i wokalne.

Wśród dwudziestu pięciu wyróżnionych uczestników znalazły się także uczennice Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej- Karolina Kozieł i Roksana Niedziałkowska, które zaprezentowały układ akrobatyczny pt. „Stąd aż do nieba”. Warto wspomnieć, że młode akrobatki, które na co dzień trenują pod okiem Anny Kozieł w klubie MKS „Polonia” Świdnica, swój udział w finale zawdzięczają nie tylko talentowi, ale systematycznym treningom: „Po eliminacjach w Świdnicy, wiedząc, że będziemy reprezentować naszą gminę w finale, udoskonaliłyśmy kilka elementów, traktując to wydarzenie bardzo prestiżowo. Roksana i Karolina, mimo że są młodymi zawodniczkami, są niezwykle ambitne. Zawsze w swoim kolejnym występie chcą coś poprawić”- mówi Anna Kozieł, nauczyciel wychowania fizycznego. „Dziewczynki swoim pokazem oczarowały publiczność. Jestem z nich bardzo dumna!- dodaje dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutomi Elżbieta Dolińska, która tego dnia także była obecna na gali.

Przypomnijmy, że Dolnośląska Gala Talentów jest organizowana jako przegląd talentów uzdolnionej młodzieży. Przedsięwzięcie to jest organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, a jej podstawowym celem jest promocja uzdolnionej młodzieży dolnośląskich szkół i placówek oświatowych nominowanych przez jury podczas eliminacji rejonowych.

 

 

 

tekst i zdjęcia SP Lutomia

 • 20180524_103402
 • 20180524_104326
 • 20180524_104430
 • 20180524_104635
 • 20180524_104825
 • 20180524_104840
 • 20180524_105034
 • 20180524_125448
 • 20180524_125522
 • 20180524_125855
 • 20180524_132440