ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

NICOLE OCHOCKA ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSZENNIE LAUREATKĄ IV OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ

olimpiada001  

       519 uczniów z 137 szkół z całego województwa dolnośląskiego zmagało się trudnymi pytaniami w IV Olimpiadzie Geograficznej. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w gronie 26 równoprawnych laureatów jest uczennica SP im. M. Kopernika w Pszennie Nicole Ochocka.

W roku szkolnym 2017/2018 pod nadzorem metodycznym i  merytorycznym Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli została zorganizowana IV Olimpiada Geograficzna dla uczniów dolnośląskich szkół. Do naukowej rywalizacji przystąpiło w listopadzie 2017 r. 137 szkół z całego województwa ( w tym SP w Pszennie), by ostatecznie z 519 uczestników etapów rejonowych została wyłoniona grupa 66 finalistów, którzy 26 kwietnia zmagali się o tytuł laureata w dwuetapowym finale.

Wyłoniono 26 równoprawnych laureatów i jednym z nich została uczennica kl. IIIa (oddział gimnazjalny) SP w Pszennie Nicole Ochocka przygotowująca się do konkursu pod opieką p. J. Ostrowskiej. Nicole musiała wykazać się wyjątkową znajomością zagadnień geografii fizycznej, społeczno- gospodarczej, geografii Polski, świata i Dolnego Śląska oraz turystyki i krajoznawstwa. Warto tu dodać, że w tym roku spośród uczniów powiatu świdnickiego uczestniczących w konkursie tylko  Nicole uzyskała tytuł laureata.   

Nie jest to odosobniony sukces przyrodniczy Nicole. Nasza uczennica została – także jedynym z powiatu świdnickiego- finalistą 2 wojewódzkich konkursów przedmiotowych:  z biologii oraz z geografii realizowanych w ramach XVIII edycji konkursu "zDolny Ślązak Gimnazjalista", a także laureatem Powiatowego Konkursu Matematyczno- Przyrodniczego organizowanego przez I LO w Świdnicy. Do konkursów przygotowali Nicole: p. J. Dubiel, p. M. Łoś i p. J. Ostrowska. Jesteśmy bardzo dumni z sukcesów Nicole, ponieważ zakres wiedzy i umiejętności sprawdzany w trakcie naukowych zmagań znacząco wykraczał poza wymagania programowe dla gimnazjum – podkreśla Tadeusz Szarwaryn, dyrektor szkoły Podstawowej w Pszennie.


 tekst i zdjęcia SP Pszenno

  • olimpiada001
  • olimpiada002