ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

logotype

"Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica"

Program operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Poddziałanie: 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW
Nr projektu: RPDS.10.01.04-02-0014/17

Wartość ogólna projektu: 791.595 zł

Kwota dofinansowania z EFS: 666.695 zł

Zajęcia dydaktyczne w ramach projektu będą realizowane w okresie od 01.09.2018 do 31.08 2019.

Projekt przewiduje zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego i szans edukacyjnych 64 dzieci w wieku 3-6 lat poprzez utworzenie nowego ośrodka edukacji przedszkolnej – Publicznego  Przedszkola w Bystrzycy Dolnej i uruchomienie 40 nowych miejsc przedszkolnych oraz zorganizowanie dodatkowych zajęć dla 64 dzieci oraz rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez objęcie kursami, szkoleniami lub studiami podyplomowymi 5 nauczycieli.
Zakładane w projekcie wsparcie wymaga przeprowadzenia działań  obejmujących:

a) dostosowanie i adaptację pomieszczeń przedszkolnych;
b) zakup i montaż wyposażenia, w tym mebli, sprzętu TIK, oprogramowania.
Niezbędne wyposażenie zostało zakupione do dwóch sal przedszkolnych (3-latków oraz 4-5-latków), szatni dla dzieci oraz wydawalni posiłków i zmywalnia naczyń;
c) zakup pomocy dydaktycznych  wspomagających rozwój i dostosowanych możliwości psychofizycznych dzieci oraz umożliwiających realizację programu wychowania przedszkolnego, w tym programu „Bezpieczny przedszkolak",
d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i
ogrodzeniem;
e) zapewnienie bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego: koszty wynagrodzenia 5 nauczycieli (oraz wynikające z programu wychowania przedszkolnego comiesięczne spektakle teatralne.

Okres realizacji projekt: od 01.03.2018r. do 28.02.2020r.

Regulamin rekrutacji Małe Bystrzaki

Załącznik nr 1 - Deklaracja - dziecko-2

Załącznik nr 2 - Kwestinariusz - dziecko-1

Załącznik nr 3 - Deklaracja - nauczyciele

Załącznik nr 4 - Kwestinariusz - nauczyciele

 

"Szachy, to królewska gra"

Od października 2018 roku w Publicznym Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej prowadzone są zajęcia szachowe, które cieszą się sporym entuzjazmem ze strony dzieci. Nasi podopieczni chętnie uczestniczą w zajęciach i zdobywają podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu gry w szachy. 
Ta strategiczna gra, niegdyś nazywana „królewską”, uczy naszych najmłodszych wielu cennych umiejętności, m.in.: rozwija inteligencję i zdolność logicznego myślenia, wyrabia nawyk cierpliwości, poprawia zdolność koncentracji uwagi, uczy sztuki przewidywania i planowania, pobudza wyobraźnię, a także uczy tolerancji i reakcji na niepowodzenia. Garri Kasparow, jeden
ze światowych mistrzów gry w szachy, mawiał: Szachy to narzędzie, które poprawia umiejętność nabywania wiedzy przez dzieci. Zachęcamy zatem do udziału w zajęciach szachowych. 

44831593 2113629448901132 1795423705573097472 n

44746032 2054064451551545 9140032268104892416 n

 

 

Zajęcia plastyczno - techniczne

  Zajęcia plastyczno - konstrukcyjne w Publicznym Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej cieszą się dużym powodzeniem. dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, dzięki którym rozwijają swoje umiejętności plastyczne, ćwiczą wyobraźnię, sprawność manualną, przeżywają wrażenia estetyczne oraz zdobywają nowe umiejętności  i poznają nowe techniki plastyczne i konstrukcyjne. 

Podczas zajęć dzieci przeżywają również takie emocje jak: radość, szacunek do wytworów własnych i innych, wiara we własne możliwości, poczucie sprawstwa, dostarczają dzieciom wiele radości.

Zajęcia plastyczno - konstrukcyjne są okazją do wypowiadania się dzieci, wyrażania własnych emocji w formach plastycznych, są formą nawiązywania kontaktu z otoczeniem przez dzieci nieśmiałe

45610259 1534101600026353 3361424380046344192 n

45510967 1253775044775813 7218435170838249472 n45568528 2106339916257583 629319975672217600 n

 45569182 1749860508455635 4826275967653642240 n45650817 195404344714722 5216152813653983232 n

 

 Zajęcia dodatkowe

IMG 20181120 133340IMG 20181120 133353IMG 20181120 133410IMG 20181120 140032

 

 Kodowanie na ekranie

Zabawy matematyczne w kodowanie dostarczają bardzo wiele emocji każdemu dziecku, ale przede wszystkim zapewniają rozwój poprzez działanie, myślenie, aktywność, poszukiwanie rozwiązań , każdemu dziecku dostarcza mnóstwa radości, satysfakcji i poczucia sprawstwa.

Dziś radość była jeszcze większa, ponieważ bawiliśmy się w programowanie za pomocą tablicy interaktywnej.

20181122 10292720181122 10493520181122 103502

 

Kodowanie na dywanie

 Uniwersalność, niech będzie tu słowem kluczem, umiejętności, kompetencje jakie nabywa dziecko bawiąc się kodowaniem , są przydatne na każdym etapie jego rozwoju. Dzisiaj trudno przewidzieć, jakie umiejętności będą kluczowe i cenione za kilkanaście lat , warto więc skupić się na tych uniwersalnych , przydatnych we wszystkich zawodach.

 Jakie to umiejętności?

Między innymi logiczne myślenie, umiejętność pracy zespołowej, zadaniowe podejście do napotkanych trudności, elastyczność...I właśnie te umiejętności kształtowane są podczas zabaw z kodowaniem , które otwiera drogę do programowania i informatyki.

IMG 20181126 132206

IMG 20181126 132718IMG 20181126 132201

 

BAŁWANKI - zajęcia plastyczno - techniczne

    Dzieci na zajęciach plastycznych tworzyły bałwanki z masy solnej w trudnych warunkach, dlaczego? Ponieważ pogoda nie rozpieszcza, bałwanki się trochę roztopiły ;)

IMG 20181213 131718

IMG 20181213 131852IMG 20181213 131914IMG 20181213 134128

PTAKI - zajęcia plastyczno - techniczne

Na kolejnych zajęciach dzieci tworzyły ptaszki z plasteliny i piórek. 

IMG 20190116 133620IMG 20190116 134248IMG 20190116 134520IMG 20190116 141217

 

Harmonogram zajęć w ramach projektu

Plan pracy logopedycznej w przedszkolu

Program warsztatów szachowych SKOCZKI

Program zajęć plastyczno - technicznych w przedszkolu

Z Programowaniem za Pan Brat - Program zajęć informatyczno - matematycznych

Zajęcia rytmiczne