ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

PLACÓWKI NIEPUBLICZNE

Wykaz placówek niepublicznych działających na terenie Gminy Świdnica

Lp. Placówka Organ Prowadzący Dyrektor Kontakt
1

Punkt Alternatywnej Edukacji Przedszkolnej „Dobry start przedszkolaka”

Bojanice 53, 58-100 Świdnica

Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży SALVATOR Izabela Rakoczy

ul. Królewiecka 9 58-300 Wałbrzych

tel./fax

74/880-68-60

2.

Punkt Alternatywnej Edukacji Przedszkolnej „Dobry start przedszkolaka”

Komorów 1, 58-100 Świdnica

3.

Punkt Alternatywnej Edukacji Przedszkolnej „Dobry start przedszkolaka”

Lubachów 12, 58-100 Świdnica

4.

Punkt Przedszkolny Lutomia I Lutomia Górna 1,

58-100 Świdnica

Fundacja Edukacji Przedszkolnej Magdalena Szczerbień

pl. Św. Macieja 2, 50-244 Wrocław

tel. 71/782-08-92

fax 74/782-08-91

5.

Punkt Przedszkolny Lutomia II Lutomia Górna 1,

58-100 Świdnica

6.

Integracyjne Przedszkole Brylancik

Boleścin 5, 58-112 Grodziszcze

Fundacja Adamas

Agnieszka Ziobro

ul. Franciszkańska 9/7

58-100 Świdnica tel. 790-769-888, 514-032-541

7.

Przedszkole Niepubliczne „Zielona Kraina”

Krzyżowa7, 58-112 Grodziszcze

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego Aleksandra Królak-Wąsowicz

Krzyżowa 7,

58-112Grodziszcze

tel. 74/850-01-24