ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : Referent ds. kadrowych i księgowych pdf

Podstawa kwota dotacji dla przedszkoli – aktualizacjapdf

Ogłoszenie Wójta Gminy Świdnica o konkursach na stanowiska dyrektorów pdf

Modyfikacja zapytania ofertowego - transport pdf

Zapytanie ofertowe transport (odwóz) dzieci po zajęciach realizowanych w ramach projektu pn.„Równe Szanse w Gminie Świdnica” zip

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „ Równe Szanse w Gminie Świdnica” pdf

Zapytanie ofertowe Realizacja zajęć i szkoleń w ramach projektu pn. „ Równe Szanse w Gminie Świdnica”  zip

Miesięczne stawki dotacji obowiązujące w 2018 r. pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. pdf

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdnica w roku szk. 2016/2017 pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA PROJEKTU – CZŁONKA ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO                           „Równe Szanse w Gminie Świdnica” pdf

Ogłoszenie o przetargu na dowóz uczniów na rok szkolny 2017/2018 r                 

Przetarg na dowóz uczniów na rok szkolny 2017/2018 r                              word

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli –aktualizacja                                       

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.                                              

Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Świdnica z dnia 24.01.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanych z budżetu Gminy Świdnica w 2017 r. niepublicznym przedszkolom, niepublicznym punktom przedszkolnym prowadzonych przez inne osoby prawne bądź fizyczne.      

Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Świdnica z dnia 24.01.2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.   izip