ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

Wręczenie stypendiów naukowych i sportowych za I semestr roku szkolnego 2016/2017

lutstyp2153 uczniów otrzymało w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Ilość przyznanych stypendiów naukowych i sportowych

za I semestr roku szkolnego 2016/2017

Nazwa placówki naukowe sportowe
Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej 6 4
Szkoła Podstawowa w Grodziszczu 3 1
Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej 9 6
Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie 2 -
Szkoła Podstawowa w Pszennie 24 5
Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym 7 3
Razem szkoły podstawowe 51 19
Gimnazjum w Lutomi Dolnej 6 18
Gimnazjum w Pszennie 17 10
Gimnazjum w Witoszowie 26 6
Razem gimnazja 49 34
Ogółem 100 53

  • byststyp
  • byststyp2
  • grostyp
  • grostyp2
  • grostyp3
  • lutstyp
  • lutstyp2
  • mokstyp