ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

Harmonogram ferii zimowych w Gminie Świdnica 2017 r.

Ponad 300 uczniów będzie mogło skorzystać z aktywnego wypoczynku proponowanego przez gminne placówki oświatowe.

Zestawienie ogólne:

Lp. Nazwa placówki Rodzaj zajęć Data Godziny Miejsce Liczba uczestników
1.

Szkoła Podstawowa

w Bystrzycy Górnej

Wyjazd na basen klasy IV-VI 14 luty 2017 r. 7.25 – wyjazd spod szkoły 10.30 – wyjazd z basenu Bielawa 30 uczniów
2.

Szkoła Podstawowa

w Bystrzycy Górnej

Wyjazd na basen klasy I-III 15 luty 2017 r.

8.00 – wyjazd spod szkoły

11.00 – wyjazd z basenu

Bielawa 40 uczniów
3.

Szkoła Podstawowa

w Grodziszczu

Zajęcia informatyczne

14 luty 2017 r.

16 luty 2017 r.

10.00 – 12.00 SP Grodziszcze ok. 15 uczniów
4.

Szkoła Podstawowa

w Grodziszczu

Gry i zabawy integracyjne

20 luty 2017 r.

21 luty 2017 r.

10.15 – 12.15 SP Grodziszcze ok. 10 uczniów
5.

Szkoła Podstawowa

w Lutomi Dolnej

Wyjazd do kina 14 luty 2017 r.

8.30 – wyjazd spod szkoły

13.30 – przyjazd pod szkołę

Świdnica 30 uczniów
6.

Szkoła Podstawowa

w Mokrzeszowie

Zajęcia plastyczne 14 luty 2017 r. 9.00 - 12.00 SP Mokrzeszów 13 uczniów
7.

Szkoła Podstawowa

w Witoszowie Dolnym

Wyjazd na trampoliny 13 luty 2017 r.

11.00 – wyjazd spod szkoły

15.00 – powrót pod szkołę

Wrocław JUMP WORLD 45 uczniów
8.

Szkoła Podstawowa

w Witoszowie Dolnym

Kino w szkole 14 luty 2017 r. 9.00 – 12.00

SP Witoszów

Świetlica szkolna

20 uczniów
9.

Szkoła Podstawowa

w Witoszowie Dolnym

Wyjazd na sanki 16 luty 2017 r.

9.00 – wyjazd spod szkoły

13.00 – powrót pod szkołę

Andrzejówka 45 uczniów
10. Gimnazjum w Lutomi Dolnej Zajęcia na lodowisku 15 luty 2017 r. 8.00 – 10.00 Świdnica 30 uczniów
11. Gimnazjum w Lutomi Dolnej Wyjazd do kina 15 luty 2017 r. 10.30 – 13.30 Świdnica 30 uczniów

Harmonogram ferii zimowych w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej

Lp. Rodzaj zajęć Data Godziny wyjazdu Liczba uczestników, opiekunowie
1. Wyjazd na Turniej Piłki siatkowej drużyn mieszanych na Halę Sportową w Witoszowie Dolnym 13 luty 2017 r.

9.00 – wyjazd spod szkoły

13.00 – powrót pod szkołę

10 uczniów, 1 opiekun
2. Wyjazd na Turniej Piłki Halowej chłopców i dziewcząt klas V-VI na Halę Sportową w Witoszowie Dolnym 15 luty 2017 r.

9.00 – wyjazd spod szkoły

13.00 – powrót pod szkołę

10 uczniów, 1 opiekun
3. Turniej gier i zabaw dla dzieci klas I-IV w Sali
w Bystrzycy Górnej
17 luty 2017 r.

9.00 – wyjazd spod szkoły

13.00 – powrót pod szkołę

40 uczniów,

2 opiekunów

4. Wyjazd na basen do Bielawy – klasy IV-VI 14 luty 2017 r. 7.25 – wyjazd spod szkoły 10.30 – wyjazd z basenu

30 uczniów,

3 opiekunów

5. Wyjazd na basen do Bielawy – klasy I-III 15 luty 2017 r.

8.00 – wyjazd spod szkoły

11.00 – wyjazd z basenu

40 uczniów,

3 opiekunów

Harmonogram ferii zimowych w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Grodziszczu

Lp. Rodzaj zajęć Data Godziny wyjazdu Liczba uczestników, opiekunowie
1. Wyjazd na Turniej Piłki siatkowej na Halę Sportową w Witoszowie Dolnym 13 luty 2017 r.   12 uczniów
2. Wyjazd na Turniej Piłki nożnej na Halę Sportową w Witoszowie Dolnym 15 luty 2017 r.   14 uczniów
3. Turniej gier i zabaw w Pszennie 17 luty 2017 r.   20 uczniów
4. Zajęcia informatyczne

14 luty 2017 r.

16 luty 2017 r.

Zajęcia odbywają się w SP Grodziszcze  
5. Gry i zabawy integracyjne

20 luty 2017 r.

21 luty 2017 r.

Zajęcia odbywają się w SP Grodziszcze  

Harmonogram ferii zimowych w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej

Lp. Rodzaj zajęć Data Godziny wyjazdu Liczba uczestników, opiekunowie
1. Wyjazd na Turniej Piłki siatkowej dla klas V-VI na Halę Sportową w Witoszowie Dolnym 13 luty 2017 r.

8.30 – wyjazd spod szkoły

13.30 – powrót pod szkołę

15 uczniów

1 opiekun

2. Wyjazd do kina w Świdnicy 14 luty 2017 r.

8.30 –wyjazd spod szkoły

13.30 – przyjazd pod szkołę

30 uczniów

2 opiekunów

3. Wyjazd na Turniej Piłki nożnej dla klas V-VI na Halę Sportową w Witoszowie Dolnym 15 luty 2017 r.

8.30 – wyjazd spod szkoły

13.30 – przyjazd pod szkołę

15 uczniów

1 opiekun

4. Turniej gier i zabaw – sala gimnastyczna w Bystrzycy Górnej 17 luty 2017 r.

8.30 – wyjazd spod szkoły

13.30 – przyjazd pod szkołę

30 uczniów

2 opiekunów

Harmonogram ferii zimowych w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie

Lp. Rodzaj zajęć Data Godziny wyjazdu Liczba uczestników, opiekunowie
1. Wyjazd na Turniej Piłki siatkowej na Halę Sportową w Witoszowie Dolnym 13 luty 2017 r.

9.30 – wyjazd spod szkoły

13.00 – powrót pod szkołę

11 uczniów

1 opiekun

2. Zajęcia plastyczne 14 luty 2017 r.

Zajęcia odbywają się w SP Mokrzeszów

9.00-12.00

13 uczniów

1 opiekun

3. Wyjazd na Turniej Piłki nożnej na Halę Sportową w Witoszowie Dolnym 15 luty 2017 r.

9.00 – wyjazd spod szkoły

13.00 – powrót pod szkołę

10 uczniów

1 opiekun

4. Turniej gier i zabaw – sala gimnastyczna w Bystrzycy Górnej 17 luty 2017 r.

9.30 – wyjazd spod szkoły

13.00 – powrót pod szkołę

19 uczniów

2 opiekunów

Harmonogram ferii zimowych w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym

Lp. Rodzaj zajęć Data Godziny wyjazdu Liczba uczestników, opiekunowie
1. Turniej Piłki siatkowej na Hali Sportowej 13 luty 2017 r. Zajęcia odbywają się w SP Witoszów Dolny

20 uczniów

1 opiekun

2. Wyjazd do Wrocławia na trampoliny 13 luty 2017 r.

11.00 – wyjazd spod szkoły

15.00 – powrót pod szkołę

Wrocław JUMP WORLD

45 uczniów

2 opiekunów

3. Kino w szkole 14 luty 2017 r. Zajęcia odbywają się w SP Witoszów Dolny – świetlica

20 uczniów

1 opiekun

4. Turniej Piłki nożnej na Hali Sportowej 15 luty 2017 r. Zajęcia odbywają się w SP Witoszów Dolny

20 uczniów

1 opiekun

5. Wyjazd na sanki 16 luty 2017 r.

9.00 – wyjazd spod szkoły

13.00 – powrót pod szkołę

Andrzejówka

45 uczniów

2 opiekunów

6. Turniej gier i zabaw dla klas I-IV – sala gimnastyczna w Bystrzycy Górnej 17 luty 2017 r.

9.30 – wyjazd spod szkoły

13.00 – powrót pod szkołę

30 uczniów

2 opiekunów

Harmonogram ferii zimowych w roku szkolnym 2016/2017 w Gimnazjum w Lutomi Dolnej

Lp. Rodzaj zajęć Data Godziny wyjazdu Liczba uczestników, opiekunowie
1. Wyjazd na Turniej Piłki nożnej na Halę Sportową w Witoszowie Dolnym 14 luty 2017 r.

9.30 – wyjazd spod szkoły

13.00 – powrót pod szkołę

20 uczniów

2 opiekunów

2. Zajęcia na lodowisku 15 luty 2017 r. 8.00 – 10.00

30 uczniów

2 opiekunów

3. Kino w Świdnicy 15 luty 2017 r. 10.30 – 13.30

30 uczniów

2 opiekunów

3. Wyjazd na Turniej Piłki siatkowej na Halę Sportową w Witoszowie Dolnym 16 luty 2017 r.

9.30 – wyjazd spod szkoły

13.00 – powrót pod szkołę

20 uczniów

2 opiekunów