ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

Zbiórka darów na Kresy Wschodnie

d1

Do dnia 16.12.2016 r. zbierane były dary dla Rodaków na Wschód przez dzieci uczęszczające na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie.

 

 

 

 

 

Zebrano dwie paczki, w których znajdowały się zabawki, żywność i chemia. Uczniowie chętnie zaangażowali się w tą akcję pomocy innym.

Dary zostały dostarczone do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu przy ul. Palisadowej 48.


tekst i zdjęcia szkoła podstawowa Mokrzeszów

  • d1
  • d2
  • d3