ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

I GMINNY KONKURS INTERDYSCYPLINARNY "NAUKOWY ZAWRÓT GŁOWY"

IMG 4502

      

          Dnia 13.12.2019 r. w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej odbył się I Gminny Konkurs Interdyscyplinarny „Naukowy Zawrót Głowy”. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej. Patronat nad konkursem objęła Gmina Świdnica. Głównymi celami konkursu było: rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi, wspieranie i rozwijanie uzdolnień uczniów, rozwiązywanie problemów w twórczy sposób, stosowanie wiedzy i umiejętności przyrodniczych w praktyce, doskonalenie umiejętności wykorzystania TIK, doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i prezentacji własnych osiągnięć.

W konkursie wzięło udział sześć 3-osobowych zespołów klas 7-8 ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Świdnica.

Konkurs przebiegał w czterech etapach. Etap I to turniej wiedzy z zakresu biologii, geografii, chemii i fizyki. Uczniowie rozwiązywali zadania wykorzystując pomoce dydaktyczne m.in. szkielet człowieka, szkło laboratoryjne, mapy, mikroskop, przyrządy fizyczne. W drugim etapie uczniowie przedstawili przygotowane wcześniej prezentacje multimedialne o różnej tematyce:

SP Mokrzeszów – „Co dziedziczymy po przodkach? Tajniki genetyki”

SP Witoszów Dolny – „Jak zdrowo się odżywiać?

SP Pszenno – „Ekologicznie, znaczy logicznie”

SP Lutomia Dolna – „Wynalazki, które zmieniły świat”

SP Grodziszcze – „Atrakcje turystyczne gminy Świdnica”

SP Bystrzyca Górna – „Dzieje Ziemi”.

W trzecim etapie uczniowie wykonali doświadczenie przygotowane przez organizatora konkursu. Dysponując sprzętem laboratoryjnym, materiałem badawczym oraz odczynnikami drużyny miały za zadanie sformułowanie problemu badawczego oraz hipotezy, przeprowadzenie doświadczenia, dokonanie analizy oraz wyciągnięcie wniosków. Ostatni etap konkursu to omówienie przygotowanego wcześniej modelu przestrzennego o tematyce przyrodniczej. Uczniowie wykonali prace różnymi technikami, wykazali się pomysłowością i oryginalnością. Z dużym zaangażowaniem opisywali swoje modele.

W przerwie konkursu dla wszystkich gości przygotowany został słodki poczęstunek.

W zaciętej rywalizacji wygrała Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej. Kolejne miejsca: II miejsce – Szkoła Podstawowa w Lutomi dolnej, III miejsce – Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie, IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Pszennie, V miejsce – Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym, VI miejsce – Szkoła Podstawowa w Grodziszczu.

Wszyscy uczniowie i szkoły nagrodzone zostały dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.


Tekst i zdjęcia SP Bystrzyca Górna

 

IMG 4555

IMG 4495IMG 4498IMG 4502IMG 4518IMG 4504IMG 4501