ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

„CZARODZIEJSKIE TRIO” Z LUTOMI DOLNEJ W IX DOLNOŚLĄSKIEJ GALI TALENTÓW

croppedImg 239558277

      

         30 maja 2019 r. w Oleśnicy, w sali widowiskowej BiFK, odbyła się IX Dolnośląska Gala Talentów. Organizatorem wydarzenia było Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, a współorganizatorem Urząd Miasta Oleśnicy.

Wśród wyróżnionych dwudziestu trzech finalistów uczestników znaleźli się także uczniowie Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej. "Czarodziejskie Trio" - Natalia Stankiewicz-uczennica III klasy gimnazjalnej i rodzeństwo: Marika i Oskar Rudniccy zaprezentowali układ akrobatyczny do piosenki Natalii, którą wykonała w języku angielskim.

Chcieliśmy pokazać, że akrobatyka to nie tylko sport, ale i sztuka, stąd pomysł na tegoroczny występ”- nadmienia opiekun grupy- Anna Kozieł.

Uczniowie swoim występem oczarowały publiczność. Jestem z nich bardzo dumna, bo wiedzę, jak pielęgnują i rozwijają swój talent. Promują szkołę i naszą gminę” - dodaje dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutomi Elżbieta Dolińska, która tego dnia była także obecna na gali.

Przypomnijmy, że Dolnośląska Gala Talentów jest organizowana jako przegląd talentów uzdolnionej młodzieży. Przedsięwzięcie to jest organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, a jej podstawowym celem jest promocja uzdolnionej młodzieży dolnośląskich szkół i placówek oświatowych nominowanych przez jury podczas eliminacji rejonowych.

Wszyscy uczestnicy tegorocznej gali otrzymali z rąk burmistrza Oleśnicy- Jan Bronsia i dolnośląskiego kuratora oświaty- Romana Kowalczyka upominki i pamiątkowe dyplomy.


 tekst i zdjęcia SP Lutomia

 

  • croppedImg_1806152367
  • croppedImg_1980744308
  • croppedImg_239558277
  • croppedImg_783598584
  • croppedImg_799160090
  • croppedImg_944957115