ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

LUTOMIA - PROJEKT "UMIEM PŁYWAĆ"

logo Umiem pywa

     

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I- III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

Główne cele projektu:

- upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

- nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

- profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

- zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,

- efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),

- wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,

- edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

     

 Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Projekt będzie kierowany do wszystkich dzieci – uczniów klas młodszych szkół podstawowych w całym kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Dobiega końca kolejna edycja projektu, w której brali udział uczniowie klas pierwszych z naszej szkoły. Zdecydowana większość dzieci lubi zabawy w wodzie połączone z nauką pływania. Instruktorom udało się zaszczepić w uczniach bakcyla pływackiego. Przed wakacjami ma to dodatkowe znaczenie, gdyż część dzieci wyjedzie nad jeziora i nad morze gdzie będą miały styczność z wodą i możliwość pogłębiania własnych umiejętności.


tekst i zdjęcia SP Lutomia

 

 

 • 20190319_125958
 • 20190319_130002
 • 20190319_130225
 • 20190319_130303
 • 20190319_130357
 • 20190319_130536
 • 20190319_130656
 • 20190319_130705_001
 • 20190521_124758
 • 20190521_124825
 • 20190521_124849
 • 20190521_124905
 • 20190521_125228
 • 20190521_125252
 • 20190521_125347
 • 20190521_125410
 • 20190521_125537
 • 20190521_125625
 • 20190521_125634