ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

UCZNIOWIE Z PSZENNA STAWIAJĄ NA SŁOŃCE

fotowoltaika004  

         Słoneczny patrol” tak nazywa się zespół powołany przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie, który bierze udział w ogólnopolskim konkursie badawczym „Postaw na Słońce”. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy wśród młodzieży na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. Efekty ich pracy zostały już docenione przez jury konkursu, czego efektem jest awans do ścisłej ósemki najlepszych laureatów.

Szkolny zespół „Słoneczny patrol” tworzy 9 uczniów oddziałów gimnazjalnych SP w Pszennie: A. Kozioł, N. Ochocka, L. Podkówka, I. Snopczyńska, R. Lisowski, J. Kuryło, J. Ćwirko, F. Tabor i J. Staręga wraz z nauczycielem A. Andrzejewską.

Konkurs organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska pod patronatem MEN, ME, MŚ przy współudziale Banku Ochrony Środowiska i przebiega dwuetapowo: w I etapie (wrzesień 2017 - luty2018) uczniowie przeprowadzili analizy energetyczne budynków mieszkalnych, a następnie obliczali ich zapotrzebowanie energetyczne, emisję CO2, obliczali wielkość systemu fotowoltaicznego i oszczędności z jego zastosowania. Wyniki ich pracy oceniło powołane przez organizatora jury i okazało się, że spośród 53 zespołów zgłoszonych z całego kraju do konkursu nasi reprezentanci znaleźli się wśród ósemki laureatów 1. etapu. Obecnie trwa etap II (marzec 2018 - maj 2018), ma on na celu prowadzenie przez uczniów kampanii promującej korzyści związane z wykorzystaniem OZE wśród uczniów, a przede wszystkim w środowisku lokalnym.

Zamknięciem tego etapu będzie organizowana na terenie SP w Pszennie 24 maja 2018 r. konferencja promująca fotowoltaikę oraz przybliżająca ekonomiczny aspekt zagadnienia.

Uczniom i opiekunowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 tekst i zdjęcia UG Świdnica

  • fotowoltaika001
  • fotowoltaika002
  • fotowoltaika003
  • fotowoltaika004
  • fotowoltaika005