ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

XVI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI „DZIECI BAŚNIE PISZĄ”

IMG 0402  

       Dnia 22 lutego 2018r. SP w Mokrzeszowie była organizatorem XVI Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Dzieci baśnie piszą”. Wzięło w nim udział 37 uczniów w dwóch kategoriach ( klasy IV- VI i klasy VI – VII) ze szkół podstawowych z gminy i miasta Świdnicy.

Autorami tematów były panie z komisji konkursowej: Katarzyna Buczma, Małgorzata Kowalska i Krystyna Stanikowska.

 

 

 

 

 Uczestnicy mieli do wyboru jeden z dwóch tematów:

a) w kategorii klas IV - V

1. Ułóż nową wersję baśni o złotej rybce, której akcja dzieje się współcześnie.

2. „Piękno i brzydota” – dwa oblicza życia. Napisz własną baśń.

b) w kategorii klas VI – VII

1. Ułóż baśń, której morałem będzie przysłowie: „Mowa jest srebrem, a milczenie złotem”.

2. „Tam, gdzie ziemia spotyka się z niebem”. Napisz baśń o spotkaniu się dwóch światów.

Komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Buczma, Małgorzata Błaszczyk, Małgorzata Kowalska i Krystyna Stanikowska po przeczytaniu wszystkich prac postanowiła nagrodzić 3 baśnie i wyróżnić 2 w kategorii klas IV-V, natomiast w kategorii klas VI – VII nagrodzono 6 prac i wyróżniono 3. Przy ocenie baśni komisja wzięła pod uwagę zgodność z tematem, oryginalność, zachowanie konwencji baśni, poprawność językową.

Wszystkie prace były na temat, zawierały typowe cechy baśni. Autorzy świadomie zastosowali elementy wzbogacające formę wypowiedzi przez wprowadzenie dialogów, opisów miejsc i ciekawe konstrukcje bohaterów.

Natomiast najczęściej popełnianymi błędami były: nieporadnie wyprowadzony morał lub jego brak, źle rozplanowany czas pisania pracy ( zdarzały się takie prace, w których nagle przerywano akcję); niektóre baśnie nie miały tytułu. Kłopoty nadal sprawiała ortografia.

Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:

Nagrody w kategorii klas IV – V otrzymali:

WERONIKA BAŁAS SP w LUTOMI DOLNEJ

KAROLINA GRZEBNA SP nr 3 w ŚWIEBODZICACH

KAROLINA KOCH SP w MOKRZESZOWIE

Wyróżnienia w kategorii klas IV – V otrzymali:

ANNA SNOPCZYŃSKA SP w GRODZISZCZU

ALEKSANDRA ŻYŁAK SP nr 1 w ŚWIDNICY

Nagrody w kategorii klas VI – VII otrzymali:

IGA LUCHOWSKA – SP nr 3 w ŚWIEBODZICACH

MARIA KAJEWSKA SP w MOKRZESZOWIE

PATRYCJA SZACHNIEWICZ SP w MOKRZESZOWIE

ANGELKA ŚLĘZAK SP w GRODZISZCZU

JULIA TOBIASZ SP w WITOSZOWIE

ANNA WÓJCIK SP nr 4 w ŚWIEBODZICACH

Wyróżnienia w kategorii klas VI – VII otrzymali:

NIKOLA MATUSIAK SP w BYSTRZYCY

KAROLINA OCHOCKA SP w PSZENNIE

NIKOLA PIELECH SP nr 315 w ŚWIDNICY

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe (gry i książki), które ufundowali Wójt Gminy Świdnica, p. Teresa Mazurek oraz Burmistrz Miasta Świebodzice, p. Bogdan Kożuchowicz.

Wśród zaproszonych gości byli:

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty – Maria Jaworska

Inspektor w Wydziale Spraw Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świebodzicach Marzanna Ślusarczyk

Dyrektor Szkoły Podstawowej:

w Grodziszczu – Zbigniew Janus

w Pszennie – Tadeusz Szarwaryn

Dyrektor Zespołu szkół kształcenia Ustawicznego w Mokrzeszowie – Joanna Miłobóg

Sołtys wsi Mokrzeszów – Mieczysława Dubiel

Sołtys wsi Komorów – Władysława Łach

Przewodnicząca Rady Sołeckiej – Irena Strojek

 

tekst i zdjęcia SP Mokrzeszów

 

  • IMG_0372
  • IMG_0383
  • IMG_0395
  • IMG_0397
  • IMG_0399
  • IMG_0401
  • IMG_0402