ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

KOLEJNE ETAPY BUDOWY BASENU W WITOSZOWIE DOLNYM

basen Witoszow   

   

       Firma Pre-Fabrykat Sp. z o. o. jest wykonawcą największej w dotychczasowej historii gminy Świdnica inwestycji pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”.

W chwili obecnej ukończono betonowanie niecki basenu jak również roboty murowe w części nadziemnej basenu. Zostały zamontowane dźwigary dachu hali basenowej i wykonano pokrycie dachu z blachy trapezowej. Wykonano pokrycia dachów betonowych, trwają prace przy elewacji budynku (docieplenie), montażu stolarki okiennej. Jednocześnie montowane są instalacje wewnętrzne tj: wodna, kanalizacyjna, technologiczna, wentylacyjna łącznie z montażem central wentylacyjnych oraz montaż kotłów C.O. Pracy jest dużo, ale jak zapewnia wykonawca wszystko idzie zgodnie z planem.

Przypomnijmy:

Budynek basenu będzie trzybryłowym obiektem, na który składa się parterowa hala pomieszczeń basenowych oraz dwie niższe parterowe części zaplecza hali basenowej przylegające do głównej hali basenowej i istniejącej hali sportowej. Obiekt będzie połączony łącznikiem ze szkołą. W ramach projektu planuje się także wyposażyć pływalnię, wykonać niezbędne zagospodarowanie terenu oraz wybudować wielofunkcyjne boisko dostosowane do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną oraz tenis.

- Całkowita wartość projektu: 16 883 190,72 zł
- Zakończenie prac planowane jest na koniec czerwca 2018 r.
- Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPOWD 2014-2020

 

 

tekst UG Świdnica

 

  • basen_Witoszow