ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA "UMIEM PŁYWAĆ"

stopka up msit dfs umwd     

  

          45 dzieci z terenu Gminy Świdnica od początku marca rozpoczęło naukę pływania w ramach programu ,,Umiem pływać”. Jest to efekt pozytywnie ocenionego wniosku złożonego do Dolnośląskiej Federacji Sportu. Zajęcia odbywają się w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym w Witoszowi Dolnym.

              Uczestnikami wiosennej edycji programu nauki pływania jest 30 uczniów klas II ze Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej oraz 15 uczniów klas II ze Szkoły Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym. Każda 15-osobowa grupa uczestników skorzysta z 20 godzin zajęć pływackich po opieką instruktorów pływania oraz ratowników. Nauka pływania rozpocznie sią od oswojenia się z wodą, następnie dzieci będą ćwiczyły m.in. zanurzanie głowy oraz otwieranie oczu w wodzie,   wykonywanie leżenia na piersiach i grzbiecie, wykonywanie prostych skoków i poślizgów, opanowanie elementów kraula, nurkowania w dla i w głąb, skoków do głębokiej wody. Naukę zakończą gry i zabawy z wykorzystaniem poznanych elementów w formie zawodów.

Po zakończeniu zajęć w ramach programu uczniowie będą kontynuować zajęcia na basenie w ramach godzin wychowania fizycznego finansowanych przez gminę.

Program powszechnej nauki pływania finansowany przez Ministerstwo Sportu to propozycja uczestnictwa w zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego.