ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - „GRANTY PPGR”

      W związku z programem realizowanym przez Gminę Świdnica „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” zwracamy się z prośbą do osób zainteresowanych uczestnictwem we wsparciu o możliwości pobrania Zaświadczenia w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Owe Zaświadczenie będzie dokumentem stwierdzającym czy dana osoba była lub nie beneficjentem programu realizowanego przez ARiMR „Komputer dla rodziny rolnika – 2020”.

Dla mieszkańców Gminy Świdnica biuro znajduje się na ul. Saperów 25B w Świdnicy.

Poniżej wzór Zaświadczenia do pobrania w Biurze Powiatowym ARiMR)

        

 Zawiadczenie dla BP 1