ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

115 lat Związku Nauczycielstwa Polskiego

Znp kwiaty

     

  Nauczyciel … to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom?

Deanna Beisser

       Wszystko zaczęło się 1 października 1905 r. w małej, wiejskiej szkółce w Pilaszkowie koło Łowicza, gdzie odbył się tajny zjazd delegatów nauczycieli z całego Królestwa Polskiego, który dał początek przyszłemu Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. W niewielkiej izbie szkolnej zebrało się ponad 100 postępowych nauczycieli i działaczy oświatowych, walczących o język polski w szkole.

Będziemy pielęgnować tradycje wypracowane przez ponad wiek, aby słowa Stanisława Staszica: „Takie będą Rzeczpospolite, jakie jej młodzieży chowanie", nie były jedynie pustym sloganem powtarzanym okazjonalnie.

Wszystkim, których praca w jakikolwiek sposób przyczyniła się do rozwoju Związku Nauczycielstwa Polskiego, jego poziomu intelektualnego, sprawności organizacyjnej i skuteczności w walce o jakość kształcenia oraz sprawy zawodowe nauczycieli, składamy gratulacje, słowa uznania, szacunku i podziękowania za wkład pracy.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do długoletnich członków naszego Związku: Danuty Bąk, Wandy Boczar, Anny Bogusławskiej, Antoniego Dudy, Henryka Kończaka, Genowefy Kruczały, Henryki Kwaśnik, Stefana Kwaśnik oraz Elżbiety Szuby życząc zdrowia oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom pedagogicznym oraz pracownikom administracji i obsługi życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku

Prezes wraz z Zarządem

Międzygminnego Oddziału ZNP- Świdnica