ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

ROZŚPIEWANE RODZEŃSTWO KUTYBÓW!

1

            6 lutego br. w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach odbył się I Dolnośląski Festiwal Piosenki Polskiej.

Przegląd przeznaczony był dla szkół podstawowych województwa dolnośląskiego. Celem konkursu było promowanie polskiej piosenki wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja twórczości artystycznej z lat 70,80 i 90-tych, wspieranie osób uzdolnionych wokalnie oraz zachęcenie ich do pracy twórczej.

Po raz kolejny wspaniale zaprezentowało się rodzeństwo ze Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej- Klaudia i Bartek Kutybowie, którzy w swoich kategoriach „wyśpiewali” II miejsca.

Festiwal był częścią projektem programu grantowego „Tu mieszkam, Tu zmieniam”, organizowanym przez Fundację w porozumieniu z Bankiem Santander Bank Polska S.A.

 


 tekst i zdjęcia SP Lutomia

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7

Simple Image Gallery Extended